ورزش قدرت تغییر جهان را دارد

کمیته بین المللی المپیک با شناسائی ظرفیت های نهفته ی ورزش منابع آموزشی را بر اساس ارزش های المپیک به روزرسانی کرده است.

اختصاصی ورزش نما: مدیران کمیته بین المللی المپیک تصمیم دارند با بهره گیری از اهداف المپیزم و ارزش های المیپک دنیا را به مکان بهتری برای زندگی تبدیل نمایند و تا سال ۲۰۳۰ به عنوان شریک یونسکو معرفی شوند. بر همین اساس در آخرین جلسه کمییسیون فرهنگ و آموزش از تمامی ۸۵ کشور حاضر خواسته شد تا با طراحی برنامه ها و تمهیدات لازم بیشتر جمعیت کشورها به عنوان سفیران المپیک شوند. ورزش و فعالیت های بدنی به عنوان ابزاری قدرتمند برای آموزش محسوب می شوند که می تواند با درگیر کردن جوانان، وادار کردن به تحرک و داشتن فعالیت و کسب اعتماد به نفس در توانمند سازی جوانان بسیار موثر باشد. از همین رو کمیته بین المللی المپیک با شناسائی ظرفیت های نهفته ی ورزش منابع آموزشی را بر اساس ارزش های المپیک به روزرسانی کرده است. تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های المپیک (OVEP ) برنامه های جامع آموزشی عملی است که با توجه به نقش ورزش در کسب سلامتی، رفاه و رشد جوانان و رسیدن به اهدافی نظیر صلح، آموزش جامع و توسعه اجتماعی تدارک دیده شده است. این برنامه های مبتنی بر فلسفه ی المپیک بوده و سعی شده با توجه همزمان به جسم و ذهن، به صورت متعادل هر دو را پرورش داده و در همین راستا به صورت عملی امکاناتی برای جوانان فراهم نمایند تا ارزشهای زندگی نظیر تعالی، احترام و دوستی را در قالب برنامه های ورزشی و فعالیتهای جسمانی تجربه کنند. از اقدمات ارزشمند و اثرگذار برای ماندگاری آموزهای ارزش های المپیک توجه به دانش آموزان و معلمان ورزش برای پیشبرد برنامه های مورد نظر است. در این رویکرد معلمان ورزش با استفاده از بستر مدرسه، ورزش و فعالیت های جسمانی دانش آموزان را تشویق می کنند تا یادگیری مبتنی بر ارزش های المپیک را تجربه کرده و ضمن آشنائی با مسئولیت های شهروند خوب را نیز بر عهده بگیرند. ترکیب ورزش و فعالیت های جسمانی با آموزش و فرهنگ و تدوین برنامه های جذاب با استفاده از نمادهای بازی های المپیک، مضامین المپیک، آشنائی با لباس های باستان و مدرن المپیک و طراحی برنامه درسی مبتنی بر ارزش ها که در شکل گیری رشد شخصیت کودک و نوجوان موثر خواهد بود. تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های المپیک (OVEP) فرصتی مناسب و مغتنم برای تربیت بدنی آموزش و پرورش است تا با همسو و هم راستا شدن با این برنامه ها و درگیر شدن بیشتر معلمان ورزش و دانش آموزان در این برنامه های گسترده راه های ارتباطی و تعاملات خود را با متولی اصلی ورزش در دنیا بیشتر کرده و با ایده های خلاقانه و نوآوری تجربیات جدیدی کسب کرده تا ضمن کمک به رشد فردی و توسعه ی اجتماعی دانش آموزان، زمینه ساز ایجاد نسل شاداب، سالم، متعالی و پویا شوند. به یاد داشته باشیم ورزش و فعالیت های جسمانی مدرسه ای برای زندگی است.
تحریریه ورزش نما: محسن معادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *