حامد شیری:در قائمشهر پتانسیل بالایی برای تیم داری داریم

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} بیشتر بخوانید

قریشی: خونه به خونه تیمی بود که باعث شد یکی مثل محمد قریشی در لیگ برتر بازی کند

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} بیشتر بخوانید