مهدی: تمام تلاشمان حضور تمام وقت نساجی در شهر قائم شهر است

میلاد مهدی سخنگوی باشگاه نساجی مازندران گفت: از سوم تیر ساعت ۱۹ تمرینات نساجی در قائمشهر آغاز می شود و

بیشتر بخوانید